หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ จะมีส่วนประกอบสำคัญพื้นฐาน 5 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหลักการทำงานดังนี้


1. หน่วยรับข้อมูล (input unit)

          ทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ เมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผล ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผล

คีย์บอร์ด

เมาส์

รูปที่ 3.1 หน่วยรับข้อมูล
             ที่มา : http://www.igetweb.com/www/homenet48/catalog/p_1555679.png
             ที่มา : https://assets.logitech.com/assets/64774/5/wireless-mouse-m545.png2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central  Processing Unit : CPU)

          ทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ จากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก
ซีพียู

รูปที่ 3.2 หน่วยประมวลผลกลาง
ที่มาhttps://notebookspec.com/web/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot-211.png


3. หน่วยความจำหลัก (main memory)

          ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้น ซึ่งหากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือโปรแกรมจะสูญหายไปหน่วยความจำหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยความจำแรม (RAM) และหน่วยความจำรอม (ROM)

 
แรม


รอม


รูปที่ 3.3 หน่วยความจำหลัก
 ที่มา : http://www.pngpix.com/wp-content/uploads/2016/04/RAM-PNG-Image4.png
 ที่มา : https://sites.google.com/a/pkru.ac.th/kru-cher/_/rsrc/1453905469526/rxm/eprom.png


4. หน่วยแสดงผล (output unit) 

          ทำหน้าที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงผลหรือจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง
เครื่องพิมพ์ 


จอภาพ

รูปที่ 3.4 หน่วยแสดงผล
ที่มา  : http://www.jdcomclick.com/wp-content/uploads/2014/06/printer-icon.png
ที่มา  : http://pngimg.com/uploads/monitor/laptop_PNG5890.png


5. หน่วยความจำรอง (secondary storage)

          ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้อีกครั้งในภายหลังได้ แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหาย

ฮาร์ดดิสก์

แผ่นซีดี

รูปที่ 3.5 หน่วยความจำรอง
ที่มา https://www.techspot.com/images/products/storage/sata/org/1547594859_1870429566_o.jpg
ที่มา: http://sahaoffice.co.th/media/catalog/product/cache/2/small_image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/7/0716060021.jpg
เมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม